Stiftelsen TOR/Skattenytt

   

 

 


 

 

 

 

 

Medlemmar i nätverket för redovisningsrättslig forskning

De flesta namn nedan är klickbara och leder till en forskarpresentation. I övriga fall anges vederbörandes e-postadress.

Högskolan i Borås, 501 90 Borås

Caroline Hjelm, adjunkt, Skicka e-post
Sten-Eric Ingblad, vetenskaplig ledare, Skicka e-post
Kjell Johansson, adjunkt, Skicka e-post 
Pernilla Lundqvist, adjunkt, Skicka e-post
Birgitta Påhlsson
, adjunkt, Skicka e-post

...

Gothenburg Research Institute, GRI, Göteborgs Universitet, Övre Fogelbergsgatan 6, Box 600, 
405 30  Göteborg

Ann-Christine Mjölnevik, bitr forskare, Skicka e-post

...

Juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg,
Box 650, 405 30 Göteborg

Robert Påhlsson, professor, Skicka e-post 
Bo Svensson, universitetslektor, Skicka e-post

...

Internationella handelshögskolan, Jönköping 
Box 1026, 551 11 Jönköping 

Kristina Artsberg, t.f. professor, Skicka e-post  
Anna Bärebring, doktorand, Skicka e-post
Axel Hilling, doktorand Skicka e-post
Björn Westberg, professor, Skicka e-post

...

Linköpings universitet, Rätt och rättsfilosofi
581 83 Linköping

Maria Boyce, adjunkt, Skicka e-post
Jörgen Dahlgren, universitetslektor, Skicka e-post
Arne Fagerström, dr sc  Skicka e-post
Jan Kellgren, jur dr, Skicka e-post
Simon Lundh, doktorand, Skicka e-post

...

Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet 
Box 7080, 220 07 Lund

Christer Nilsson, Ek. lic samt doktorand, Skicka e-post
Michael Thorstensson, doktorand, Skicka e-post

...

Harvard Law School, 1563 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, USA 

Harald Hauge, Skicka e-post

...

Instutitionen för handelsrätt, Lunds universitet 
Ole Römers väg 6, 223 63 Lund

Claes Norberg
, professor, Skicka e-post

...

Juridiska institutionen, Lunds universitet 
Box 207, 221 00 Lund

Peter Nilsson, Skicka e-post 
Mats Tjernberg, docent/universitetslektor/studierektor, Skicka e-post 

...

Handelshøyskolen BI,
Institutt for regnskap revisjon og jus,

Elias Smiths vei 15, Postboks 580
1302 Sandvika, Norge

Hans Robert Schwencke, jur dr, Skicka e-post

...

Handelshögskolan, Stockholm 
Box 6501, 113 83 Stockholm 

Richard Arvidsson, docent, Skicka e-post
Jan Bjuvberg,
jur dr, Skicka e-post
Leif Mutén, professor emeritus, Skicka e-post
Bertil Wiman, professor, Skicka e-post

...

Juridicum, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Peter Melz, professor, Skicka e-post

...

Juridiska Institutionen, Umeå universitet, 
901 87 UMEÅ    

Siv Nyquist, fil dr/prefekt, Skicka e-post

...

Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet,
Box 513, 751 05 Uppsala

Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 
Box 512, 751 05 Uppsala

Greger Lewén, universitetslektor, Skicka e-post
Mattias Dahlberg, professor, Skicka e-post
Nils Mattsson, professor/dekan, Skicka e-post
Kristina Ståhl, professor, Skicka e-post 

...

Karlstad univeristet, rättsvetenskap, 
Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad


Stefan Olsson, universitetsadjunkkt, Skicka e-post

...

Ekonomihögskolan, Växjö universitet,
351 95 Växjö

Kent Simon, högskolelektor, Skicka e-post

...

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet, 701 82 Örebro

Ylva Larsson, adjunkt, skattejurist, Skicka e-post 
Roland Haglund, universitetslektor, Skicka e-post 

 

 

Företag- och organisationer

Deloitte & Touche i Malmö

Sven-Arne Nilsson, Skicka e-post

KPMG i Linköping

Arne Gunnarsson, Skicka e-post
Kristina Johansson, Skicka e-post

Länsrätten i Linköping

Ronny Idstrand, Skicka e-post

Setterwalls advokatbyrå

Li Ankel, Skicka e-post
Lars Samuelsson, Skicka e-post 

Skatteverket

Urban Bjergert, Skicka e-post
Mats Brockert, Skicka e-post 
Göran Gäfvert, Skicka e-post
Olov Hagberg, Skicka e-post
Eskil Henriksson, Skicka e-post   
Klas Innerstedt, Skicka e-post
Mats Möller, Skicka e-post
Göran Olsson, Skicka e-post
Mats Schröder, Skicka e-post
Stina Ögren, Skicka e-post

Tholin&Larsson

Bertil Båvall, Skicka e-post

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

Gunilla Alander, Skicka e-post
Ulrika Anjou, Skicka e-post
Cecilia Nicander, Skicka e-post


Övriga

Hans-G Solerud, F.d. justitieråd, Skicka e-post