Stiftelsen TOR/Skattenytt

   

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av Stiftelsen

Skattenytt drivs av Skattenytts förlag AB. Detta bolag ägs av TOR/Skattenytts stiftelse. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skatterätten och inom angränsande rättsområden av betydelse för skatterätten. Det sker bland annat genom att stödja doktorander i form av resebidrag och stipendier och genom anordnande av vetenskapliga seminarier.

Ordförande för stiftelsen är Professor Mattias Dahlberg.

Kontaktperson är Martin Berglund.