Stiftelsen TOR/Skattenytt

   

 

 

 

 

 

 

 

Notiser (aktuellast först)

 • 2014 års skatteforskarkonferens hölls den 27-29 augusti på Engsholms Slott på Mörkö under ledning av professor Anders Hultqvist och professor Peter Melz. Ämnen var Presentation Företagsskattekommitténs betänkande, Metodfrågor kring rättsbildningen i samspelet mellan nationell och övernationell rätt. Hur ska rättsvetenskapliga arbeten se ut i framtiden? samt BEPS.

 • 2012 års skatteforskarkonferens hölls den Sunne 12-14 september under ledning av professor Stefan Olsson. Då avhandlades Kassaflödesbeskattning av IFRS-företag, Mervärdesbeskattning av programformat och TV-produktion i Sverige, Utflyttning av aktiebolag, Enkla bolag och aktiebolag, Ränteavdragsbegränsningar och hybrida finansiella instrument, Den framtida bolagsbeskattningen, CCCTB, Företagsskatteutredningen samt Utvecklingen inom aktiebolagsrätten

 • 2010 års skatteforskarkonferens hölls den 15-17 september i Vadstena under ledning av professor Björn Westberg m.fl. Det övergripande ämnet för konferensen var dubbelbeskattning i nationell och internationell skatterätt – problem och möjliga lösningar. Del 1 av programmet behandlade skatteavtal och intern rätt med utgångspunkt i RÅ 2008 ref 24, del 2 behandlade det nya förhandsbeskedsinstitutet avseende internprissättning (advance pricing arrangements), del 3 omfattade frågor avseende förluster i internationella koncernförhållanden och del 4 fokuserade kring direkt skatt v. moms.

 • 2008-års skatterättsseminarium på Johannesbergs Slott, arrangerat av Tor/Skattenytts stiftelse och under ledning av Professor Mattias Dahlberg, Uppsala, ägde rum mellan den 18 och 20 augusti. Temat för seminariedagarna var "Kapitalinkomstbeskattning samt moms och finansiella tjänster".

 • Institutionen för handelsrätt i Lund anordnade en tvådagarskonferens om "The Effects of the European Court of Justice Rulings on Member States Direct Income Tax Law" den 21-22 juni 2006. 
  Professor Claes Norberg och 
  Docent Cecile Brokelind

 • 2006-års skatterättsseminarium i Hemavan, arrangerat av Tor/Skattenytts stiftelse och under ledning av Professor Åsa Gunnarsson, Umeå, ägde rum mellan den 16 till 19 mars 2006. Temat för seminariedagarna var:

  Av vem och ur vad ska välfärden finansieras?
  - om behovet av hållbara skattebaser
  Professor Åsa Gunnarsson, Umeå

 • EATLP conference, 1-3 June 2006, Budapest. 
  "The EC Interest Savings Directive". Information finns på
   www.eatlp.org

 • A Comparative Tax Law seminar, was held in Stockholm from June 16-17, 2006. The seminar was organised by the Center for Tax Law* at the Stockholm School of Economics. The Comparative Tax Law seminar was the third seminar that was organised for the members of the Doctoral Candidates in Tax Law Network (DCTLN) in co-operation with the European Association of Tax Law Professors (EATLP).
  Organiser was Professor Bertil Wiman, Stockholm

 • Institutionen för handelsrätt i Lund anordnade en tvådagarskonferens om "The Effects of the European Court of Justice Rulings on Member States Direct Income Tax Law" den 21-22 juni 2006. 

  Information
  finns på http://www.busilaw.lu.se/en

  Konferensen hölls under ledning av Docent Cecile Brokelind, Lund
   

 • TOR Skattenytts Stiftelse inbjöd till konferens i
  Båstad 9-11 maj 2004! Temat för konferensen var Skatterättsliga principer. Inledare var Kari Tikka, Robert Påhlsson, Björn Westberg och Christina Moëll. Förutom debatter kring de frågor inledarna avhandlade, genomfördes också grupparbeten. 
   

 • Måndagen den 3 maj 2004 talade professor Stephen Zeff på Ekonomihögskolan i Lund under ämnet The current confrontation of IAS in Europe. 
   
 • Den 8 oktober 2003 anordnade Nätverket för Redovisningsrättslig forskning (NRF), ett seminarium i Linköping. Seminariet bar namnet "Något om rättsliga konsekvenser av IAS-anpassningen".
   
 • Ett Forskarseminarium ägde rum i Marstrand 8-10
  september 2002
  .
  TOR/Skattenytts Stiftelse har under de senaste åren arrangerat ett flertal uppskattade seminarier för svenska skatterättsforskare. Bland ämnen som behandlats kan nämnas tolkning av skattelag (1996), skatterätt i USA (1998) samt EG-skatterätt (2000). Ämnet för årets seminarium var internationell skatterätt. Föreläsningar och grupparbeten kom att fokuseras på bland annat tolkning av dubbelbeskattningsavtal, CFC-lagstiftning och underkapitalisering. En Särskild inbjudan hade sänts ut till samtliga aktiva skatterättsforskare i Sverige.


  Skatteforskare i Marstrand. Klicka på bilden för en
  förstoring (77 kB).
   
 • Den årliga konferensen, EATLP  som pågick 7-8 juni 2002 i Lausanne, behandlade "Tax Competition in Europe". För information; www.eatlp.org.
   
 • Stiftelsen arrangerade ett seminarium i EG-skatterätt i Vemdalen den 18-21 februari 2000. Seminarieledare var bl.a. Paul Farmer från EU-kommissionen. Ämnen som diskuterades var bl.a. tolkningsfrågor, arbetet i kommissionen och EG-domstolen och harmoniseringsfrågor.
   
 • ACET höll en konferens: Taxation of Small and Medium-sized Enterprises, på Handelshögskolan i Stockholm. 11-12 juni 1999. Skattenytt/TOR:s forskningsstiftelse deltog som bidragsgivare. Nationalrapporter från nio länder finns att hämta via Handelshögskolans hemsida. De kommer så småningom att tryckas tillsammans med en generalrapport. Förra årets rapporter, Family Taxation, finns nu i bokform. Bertil Wiman stod för värdskapet för konferensen som förutom intressanta rapporter och diskutioner innehöll guidad rundtur i Stadshuset och båtfärd i Stockholms skärgård.
   
 • Den 21-22 augusti 1998 i Bergen hölls i NSFRs regi ett seminarium för nordiska skatterättsforskare. Temat var avhandlingsskrivande. Deltog från Sverige gjorde Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Teresa Simon, Mats Tjernberg och Jesper Öberg.  I övrigt deltog också forskare från Norge, Finland och Danmark.

  Hugo P. Matre från universitetet i Bergen hade ordnat ett trevligt och intressant program, med gruppdiskussioner och inte minst utmärkta föredrag av professorerna Bertil Wiman, Fredrik Zimmer och Jan Pedersen. Erfarenheter utbyttes och nyttiga kontakter knöts.
   
 • Den 5-6 juni 1998 hölls en första konferens för europeiska professor i skatterätt i Osnabrück, Tyskland (där man f.ö. firar 350-års jubileet av Westfaliska freden) med 70 deltagare. Från svensk sida deltog Sture Bergström, Nils Mattsson, Peter Melz, Christer Silfverberg och Bertil Wiman. 
    
  Konferensen behandlade två ämnen: Utbildningar i skatterätt vid universiteten i Europa och Skatteflyktsfrågor. I varje ämne hade 12 kortare nationalrapporter skrivits och dessa genomgicks med efterföljande diskussion. Detta kan vara en lite mekanisk form för genomgång av frågor. Sammantaget erhölls dock en helt del värdefull information och man fick en god överblick av likheter och olikheter i de olika länderna. 
    
  Avsikten är att ytterligare konferenser skall anordnas.
   
 • TOR/Skattenytts stiftelse höll den 19 - 21 april 1998 ett seminarium för verksamma svenska skatteforskare. Detta för tredje gången sedan 1993, vilket innebär att en god tradition har skapats. Första seminariet avhölls i Sigtuna och 1996 inbjöds det till Aspa Herrgård för diskussioner kring skatterättslig lagtolkning. 
     
  Årets seminarium hölls på Brösarps Gästgifveri på det vackra Österlen och avhandlade amerikansk skatterätt. Syftet var att ge deltagarna en inblick i amerikansk skatterätt och skapa förutsättningar för jämförande studier mellan svensk och amerikansk skatterätt. 

  Inbjuden seminarieledare var den internationellt väl ansedde Professor Hugh J. Ault, Boston College Law School. Det visade sig att en bättre vägledare i ämnet svårligen kunde tänkas. Ault har genom åren ofta besökt fakulteterna i Stockholm respektive Uppsala. Flera svenska skatterättsforskare har därmed fått stöd och goda råd av Ault.